• Arş. Gör. Aykut Görkem GELEN
  EBYÜ Aves
 • E-posta:
  aykut.gelen [at] erzincan.edu.tr
 • Ofis:
  Erzincan Binali Yıldırım Üniv.
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
  Elektrik-Elektronik Müh.
  C1-239
 • Güncellenme @ 21/04
 • Güncel Uğraş: Olay Tabanlı Kameralar (DVS, ATIS), Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalandırma (SLAM), Spiking Sinir Ağları (SNN), Nöromorfik İşlemciler (Spinnaker, Loihi)
aggelen, dvs, erzincan, 2021

Aykut Görkem Gelen
Dinamik Görüntü Sensörü (DVXplorer)
Erzincan, 2021


Spiking Sinir Ağları

aggelen
EPSP IPSP NMDA AMPA GABA STDP